ABOUT ME

6:54 PM


Öz geçmiş

Orçun Koral İŞERİ 2016 yılında Yaşar Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun olmuş, akabinde 2018 yılında yüksek lisans programını aynı üniversitede tamamlamıştır. Hesaplamalı matematiksel tasarım ve ön mimari tasarımda enerji planlaması konularında uzmanlaşmaktadır. Kendisi 2017 yılından beri Yaşar Üniversitesi mimarlık fakültesinde derslere girmektedir.


Curriculum Vitae


Orçun Koral İŞERİ are graduated from Yaşar University, Architecture Department in 2016 and then completed his graduate program in the same university in 2018. He specializes in energy planning in computational mathematical design and early energy modelling for architectural design. He has been teaching at the faculty of architecture at Yaşar University since 2017.Interests

 • Early Energy Modelling
  • Thermal Comfort Analysis
  • Daylight Analysis
  • Statistical Energy Analysis
 • Genetic Algorithmic Design Optimization
 • Artificial Neural Network Modelling
  • Rationalization
  • Pattern Recognition
  • Regression Analysis
 • Nurbs 3D Modelling
 • BIM (Revit)
 • Computational Design
  • Grasshopper
  • Pyhton
  • C#

No comments:

Powered by Blogger.