ABOUT ME

1:06 AM


Öz geçmiş


Erken tasarım alanında, genetik algoritmalar, sinir ağları, duyarlılık analizleri gibi istatistiksel metodoloji kullanarak, iç mekan termal ve görsel konfor temelinde mimari tasarım. Hesaplamalı tasarım, algoritmik mimari, enerji modellemesi konularında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.. Simülasyon tabanlı kodlama ve matematik diliyle mimaride hesaplama odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir..


Curriculum VitaeIn the domain of early design energy analysis for architectural design for master thesis in terms of indoor thermal and visual comfort by using statistical methodology such as genetic algorithms, neural network, sensitivity analysis. An experienced lecturer for the subjects of computational design, algorithmic architecture, energy modelling. A proficient researcher for computation-oriented studies in architecture with simulation-based coding and mathematical language.Interests

 • Early Energy Modelling
  • Thermal Comfort Analysis
  • Daylight Analysis
  • Statistical Energy Analysis
 • Genetic Algorithmic Design Optimization
 • Artificial Neural Network Modelling
  • Rationalization
  • Pattern Recognition
  • Regression Analysis
 • Nurbs 3D Modelling
 • BIM (Revit)
 • Computational Design
  • Grasshopper
  • Pyhton
  • C#

No comments:

Powered by Blogger.