02.07.2017 - YDS (TÜRKÇE)

22 temmuz temmuz tarihinde e-yds sınavı için Ankara'ya gideceğim. Aşağı yukarı 20 günlük zaman süresince kendimi 3 gün de bir çalışmaya programladım. Aşağıda belirlediğim stratejilerde de anlatılacağı gibi, önceki yds sınavları üstünden bir çalışma sistemi deneyeceğim. Amacım 90 puanlara yaklaşabilmek. Bunun için minimum 5 sınavı ortalama 150 dakikadan çözmeyi planlıyorum. Böylece son yarım saatte kontrol hakkım olabilecek. Hedeflerim sırası ile şöyle : 
 • hedef bir puan belirle: 90 puan (hedef motivasyonu arttırır)
 • soru kitapçığı al ve sınavlardaki hataların üstünden ilerle (böylece spot bilgiler hedeflenir)
 • minimum 5 test çözmeli (en yeni tarihli 5 sınav)
 • sınavda zaman kazanmak için 150 dakikalık süre tut.
 • bilmediğin kelimeleri işaretle ve öğrenmeye çalış.
 • hatalarını kontrol et ve üst üste aynı konu soru tipinde hata yaparsan onu çalış. videoları izlemek önemli.

Soru Tipleri ve Hata Sratejisi

sınav soru tipi sıralaması ve 75 puan hata payları
 • kelime% dilbilgisi  =>  36 soru  10 yanlış hakkı phrasal verbs / preposition 
 • cümle tamamlama  => 10 soru 2 yanlış hakkı
 • çeviri  => 6 soru 1 yanlış hakkı
 • paragraf => 20 soru 5 yanlış hakkı
 • diyalog => 5 soru 1 yanlış hakkı
 • çeviri (ingilizce - ingilizce) => 4 soru 1 yanlış hakkı
 • paragraf doldurmaca => 4 soru 1 yanlış hakkı
 • anlatımı bozan cümle => 5 soru 1 yanlış hakkı (sınavda ilk sıralarda başlanabilir)
!!! 75 üzeri bir not alınması isteniyorsa özellikle kelime bilgisi ve paragraf soru tiplerinde yanlış sayılarını azaltmaya odaklanmak etkili sonuç verir.

Reference Link : https://www.youtube.com/watch?v=PbMqOfA_K6k

İngilizce kelime ezberleme için kanıtlanmış 6 strateji

İngilizce Kelime Öğrenmede Bağlar ve Ağlar
Eğer siz öğrendiğiniz bir İngilizce kelimeyi zihninizdeki başka kelimelere bağlayabilirseniz, o kelimenin bağlarınız güçlendirebilirseniz, o zaman o kelimeyi daha kolay öğrenip hatırlarsınız. Peki, bu nasıl olacak? İngilizce bir kelimeyi zihninize iyice yerleştirip bağlarını kuvvetlendirmek için o kelimeyi eş anlamlıları, zıt anlamlıları ve benzer anlamlılarıyla birlikte öğrenin. Yani kelimeyi tek başına değil bir grup halinde öğrenin. Mesela “obvious” kelimesini öğreniyorsanız, bu kelimeyi “clear” ve “evident” kelimeleriyle beraber öğrenin ya da “vital” kelimesini “essential”, “primary” ve “trivial” kelimeleriyle beraber öğrenin. Böylece zihninizde bir değil 3-4 yeni bağ oluşturursunuz. Ayrıca bu kelimeler kendi içlerinde de ilişkili olacağı için zihninize iyice yerleşirler.

Duygusal öğrenme ile İngilizce Kelime Ezberleme
Öğrendiğiniz kelimeleri duygusal olarak kendinizle ilişkilendirin. Mesela diyelim ki “exhilarating” kelimesini öğrendiniz. Aklınızda çok mutlu olduğunuz bir günü canlandırın ve “It was an exhilarating day” diyin. Ya da “scorching” kelimesini öğrenince havanın çok sıcak olduğu ve bunaldığınız bir günü hatırlayın. Zihninizde bu ikisini birbirine bağlayın. Böylece öğrendiğiniz kelimeleri hatırlama oranınız artar ve öğrenmeniz kolaylaşır.

Bireysel öğrenme ile İngilizce Kelime Ezberleme
İnsan ben merkezli bir varlık ve bunun yansımalarını öğrenme süreçlerinde görebiliyoruz. Derste sizin ilginizi çeken bir konu geçtiğinde daha dikkat kesilirsiniz mesela. Benzer şekilde kelime öğrenirken de öğrendiğiniz kelimeleri kendi kişisel hayatınızla, tecrübelerinizle, yaşadıklarınızla ilişkilendirirseniz İngilizce kelimeleri daha kolay öğrenir ve daha kolay hatırlarsınız. Hayal edin, görselleştirin, zihninize yerleştirin.

Bağlamsal öğrenme
İnsan zihni tek bir detaydan ziyade bağlamı hatırlamada daha başarılı. Mesela ilkokul binamızın tüm detaylarını hatırlamayabiliriz ama genel durumunu hatırlarız. Hatta o genel bağlam üzerinden bazen detayları hatırlamak da mümkün olur. Dedik ya insan zihni kelimeleri bağdaştırarak, ilişkilendirerek daha kolay öğreniyor. Aynı şekilde kelimeleri sadece kelime olarak tek başına değil de bir bütünün parçası olarak kullandığınızda daha kolay öğrenirsiniz. Burada kastedilen bütün ne peki? Buradan kastedilen bütün = cümle. Yani her öğrendiğiniz kelimeyi bir cümle içinde kullanın. Dil kelimelerden oluşmaz, dil cümlelerden oluşur, dil ifadelerden oluşur. Dil bir bütündür. Kelimeler tek başlarına değil, bir araya geldiklerinde değer ve anlam kazanır. O sebeple öğrendiğiniz her kelimeyi cümle içinde kullanın ve o kelimeyle ilgili örnek cümleler okuyun.

Kelimeleri kullanma & duyu organlarımız
İnsan beyni bir uyaran ne kadar çok sayıda farklı duyu organı üzerinden gelirse o uyaranı o kadar iyi kaydediyor çünkü bu durumda aynı bilgiyi birden çok kanaldan farklı şekillerde almış oluyor. Mesela hem gördüğünüz hem duyduğunuz hem de dokunup koklayabildiğiniz bir şey sadece görülen bir şeye kıyasla zihinde daha sağlam bir şekilde kaydedilir. Peki, bunu kelime öğrenmeye nasıl uygulayabiliriz? Şimdi birkaç pratik ipucuna bakalım.Öncelikle yeni öğrendiğiniz kelimeyi kalem alın tekrar tekrar yazın; eliniz alışsın, eliniz alışırken zihniniz kelimeyi defalarca görsün kodlasın. Sonra o kelimeyi telaffuz edin, diliniz dönsün, diliniz dönerken kulaklarınız o kelimeyi defalarca duysun. Sonra o kelimeyi cümle içinde kurun, zihninizde hayaller kurun onunla ilgili. Bunları yaptığınızda o kelimeyi tam anlamıyla tecrübe etmiş ve zihninize iyice yerleştirmiş olacaksınız.

Reference Link :Alıştırma için :Comments

Popular posts from this blog

07.09.2017 - How to create or modify EnergyPlus Weather Data (EPW)

An Algorithm for Efficient Urban Building Energy Modeling and Simulation